dinsdag 20 september 2011

Van de voorzitter (column in cda blad Amsterdams Peil CDA)

Van de voorzitter Beste vrienden, In ons vorige Peil schreef ik u over de turbulente politieke periode waarin we ons op dat moment bevonden. Helaas is het klimaat sindsdien niet veel veranderd. Wie politiek Den Haag een beetje volgt ziet dat partijen vooral bezig zijn om elkaar de loef af te steken en schijnbaar vergeten dat besturen vraagt om bereidheid tot samenwerken. Wanneer Cohen roept dat nu het kabinet de steun van de PvdA heeft gehad voor Griekenland en het pensioenstelsel zij verdere steun wel kan vergeten, zie ik dat de PvdA niets onbenut laat om de positie van de PVV in relatie tot dit kabinet te versterken. Vandaag lees ik op Twitter de volgende tekst: “Vaarwel CDA. Blijkens troonrede heb je definitief gecapituleerd voor het economisch liberalisme. Niets over maatschappelijk middenveld.” En op Facebook: “Ik dacht dat de koningin het verkiezingsprogramma van de VVD zat voor te lezen”. Als voorzitter mag ik namens u regelmatig in gesprek gaan met Ruth Peetoom en de andere vertegenwoordigers van de grote steden. De tweets maken onvrede zichtbaar. Een oproep te staan voor onze uitgangspunten. Een roep, vooral ook vanuit onze eigen achterban om een duidelijk CDA. Het is tijd te erkennen dat we meer kleur moeten bekennen. Een herkenbaar verhaal dat ons onderscheid van anderen. Een verhaal dat mensen begrijpen en geloven. Peetoom geeft in Trouw d.d. 17-9-2011 aan dat tijdens de verbouwing de winkel gewoon open blijft. Dit betekent mijns inziens niet je ogen sluiten voor wat er om je heen gebeurt. Zijn wij het verlengstuk van de VVD geworden of hebben we een visie achter de bezuinigingen op zorg(PGB), kindertoeslag, onderwijs etc.? De economische crisis wordt dit jaar zichtbaarder dan ooit. Het is aan het CDA om zichtbaar te maken waarom zij die keuzes maakt. Wanneer gezinnen en overheid als schild voor de zwakken speerpunten voor je zijn, dan vraagt dit meer toelichting dan nu gegeven wordt. We moeten niet afhankelijk worden van een SGP die de CDA punten naar voren brengt, maar goed nadenken of we zelf achter het verhaal kunnen staan. Vanuit Amsterdam volgen wij de Haagse politiek kritisch, beseffend dat de keuzes daar niet makkelijk zijn. Die keuzes hebben echter grote impact op onze stad. Juist om die reden gaan wij regelmatig met Van Haersma Buma in gesprek. Om hem te voeden met onze bevindingen vanuit Amsterdam, maar ook te bevragen op de standpunten van de Kamerfractie. Ook de komende periode zullen wij binnen de afdeling werken aan een sprekend verhaal. In september spraken we over onderwijs. In oktober gaan we met elkaar in gesprek over onze kijk op wonen in Amsterdam. Uw inbreng en aanwezigheid bij die discussies tijdens ons politiekcaf√© zijn essentieel. Meer dan ooit is het belangrijk dat we samen het verhaal maken, er in geloven en uitdragen in onze omgeving. CDA terug aan de stad, terug aan de mensen kan alleen met ons aller inzet. Wij doen dit in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten zijn vele leden met elkaar in gesprek over de waarde van onze kernwaarden, de lokale thema’s en landelijke vertaling. Laten wij met elkaar bewijzen dat het CDA, ook in dit kabinet, niet kleurloos, maar kleurrijk mag zijn. We willen vanuit Amsterdam onze vertegenwoordigers in Den Haag scherp houden. Hun verhaal wordt immers ook gezien als ons verhaal. Dit vraagt om durf, ambitie en een duidelijke eigen visie. Wij werken er aan. Doet u mee? Harm-Jan van Schaik, voorzitter CDA Amsterdam