donderdag 26 december 2013

Kerst brengt samenKersttoespraak ‘Kerst brengt samen’, uitgesproken door burgemeester H.J. van Schaik op 25-12-2013 op HarderwijkFM


Kerst brengt samen

In de aanloop naar Kerst is Harderwijk al volop in kerstsfeer, de versieringen en verlichte stad. Met de ijsbaan op de markt en andere gezellige activiteiten presenteren we de ‘winterstad’.

Kerst bij uitstek een moment dat mensen elkaar ontmoeten. Genieten van familie en vrienden. Ook een moment van missen. Juist op zo´n moment van samenzijn kunnen we juist die geliefden die er niet meer zijn extra missen.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest met hoogte- en dieptepunten. Een jaar waarin we in Harderwijk en Hierden mochten genieten van hoogtepunten.

Een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het project Waterfront was afgelopen jaar de start van het Strandeiland aan de Boulevard. Harderwijk heeft ook een nieuwe, eigentijdse brandweerkazerne gekregen.

Maar er waren ook bij menigeen momenten van verdriet, bijvoorbeeld toen twee ereburgers, Piet Dijkstra en Aart Foppen, zijn overleden.

Over twee weken ben ik hier al weer een jaar burgemeester. Het welkom was als een warm bad. Velen namen mij mee in hun verhalen. Verhalen over het verleden en heden van de stad of het dorp. Verhalen over anderen of juist over hen zelf. Dingen waar ze trots op waren, of juist aandacht voor wilden hebben. Maar vooral onderwerpen die hen raakten.

Prinses Beatrix sprak bij haar Kersttoespraak in 2012 de volgende woorden:

Met Kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld en de duisternis heeft het niet overwonnen. In het licht van geloof, hoop en liefde worden mensen tot elkaar gebracht en vinden nieuwe bezieling. "Laat liefde verbinden, laat hoop doen leven en laat geloof kracht geven."


Wanneer ik die tekst lees en denk aan Kerst in Syrië. Hoewel ik weet dat slecht een beperkt deel er Kerst viert, voel ik me machteloos. De gedachte van Kerst met het lied "Vrede op aarde" krijgt een andere dimensie. Hoe uitzichtloos lijkt daar de strijd, maar ook voor hen geld waarschijnlijk: hoop doet leven. Ik moet denken aan de woorden die ik las in een Kerstkrant: alleen waar hemelse wijsheid handen en voeten krijgt, kan aards geluk ontstaan.

Goed te zien dat zovelen ook in deze gemeente proberen anderen nabij te zijn. Of het nu de voedselbank is of de initiatieven van buurtmaaltijden, mantelzorg of even dat Kerstkaartje bij hen die dat net nodig hebben. Op die manier wordt bijgedragen aan Kerst als een moment om even uit te stijgen boven de dagelijkse beslommeringen en open te staan voor dat Licht.
 
Tijdens de kerstviering bij basisschool bij onze kinderen lag het accent van Kerst vooral op delen. Wanneer je deelt met anderen en uiteindelijk bij de kribbe met lege handen aan komt, is je tijd goed besteed geweest.

Ook in onze stad wordt omzien naar elkaar gelukkig op diverse manieren ingevuld. Dat is zeker van belang, nu de samenleving verandert en ook de rol van de overheid verandert. Wij gaan als gemeente op zoek naar de eigen kracht van de samenleving en het zelfinitiatief van mensen, de burgerkracht.

Wij staan open voor uw initiatieven waarbij vernieuwende ideeën, oplossingen mogelijk zijn. Wij, gemeente en inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties kunnen hierin meer samen doen.

Laten we met Kerst denken aan hen die geloof, hoop en liefde niet als vanzelfsprekend ervaren en hen laten zien dat je wie je ook bent, of wat je ook doet, mag staan in het Licht van Kerst. Kerst brengt ons samen!

Ik wens u allen een gezegende Kerst en een goede jaarwisseling toe.

dinsdag 29 januari 2013

Kijk op site van gemeente Harderwijk

Vanaf 11 januari mag ik mij de nieuwe burgemeester van Harderwijk noemen. Wat een eervolle taak, die vraagt om inzet, aandacht en respect. Ik zal mij dan ook met ziel en zaligheid geven om de verwachtingen zo veel mogelijk waar te maken.

Communiceren via het weblog doe ik met veel plezier. In verband met het drukke inwertktraject kies ik er nu voor hoofdzakelijk via mijn Twitter account de dagelijkse dingen te delen. Tevens is er op de website van de gemeente Harderwijk een pagina gewijd aan de eerste 100 dagen. Meer weten klik dan op deze link: pagina Burgemeester op website gemeente Harderwijk

zaterdag 12 januari 2013

Installatierede als Burgemeester Harderwijk op 11 januari 2013


Geachte Commissaris van de Koningin, leden van de gemeenteraad, leden van het college, mevrouw Van der Kolk, bestuurders uit de regio, vertegenwoordigers van brandweer en politie, oud- burgemeester De Groot, lieve familieleden, vrienden en vele aanwezigen uit vorige werkkringen en organisaties waarin ik als collega of vrijwilliger een steentje heb bij mogen bijdragen.

Wat een eer om hier vanmiddag te mogen staan. Naast eer voel ik ook trots, dat de gemeenteraad van het mooie en hartelijke Harderwijk juist mij heeft gekozen uit de vele sollicitanten. Het vertrouwen dat u mij schenkt zie ik als een groot voorrecht.

Uiteraard gaat ook mijn dank hierbij uit naar Hare Majesteit de Koningin voor het feit dat zij mij in december 2012 benoemd heeft tot burgemeester van Harderwijk en minister Plasterk die mij heeft voorgedragen.

Commissaris Cornielje, wat ben ik blij dat u hier vanmiddag bij kunt zijn. Dank voor uw warme en constructieve woorden bij de kennismaking en ook zojuist. Het doet mij goed dat juist u mij vanmiddag de eed hebt mogen afnemen, te midden van de gemeenteraad en alle aanwezigen hier en zij die via internet met ons meekijken.

Dames en heren,


Gelukkig is het geen echte Amsterdammer, zomaar een kop uit de Stentor, net na de bekendmaking dat ik door uw raad voorgedragen zou worden bij de Kroon. Ondanks het feit dat er meer berichtgeving over de nieuwe burgemeester is verschenen, spreekt deze kop mij het meeste aan . “Gelukkig is het geen echte Amsterdammer”.

Wanneer je je een beetje verdiept in de Harderwijkse geschiedenis kom je als snel terecht bij Eibert den Herder. Een man die 100 jaar voor mij geboren is en een zware stempel heeft gedrukt op de Harderwijkse geschiedenis.

Den Herder liet in zijn tijd veelvuldig van zich horen en kan gezien worden als een echte lobbyist. Eén van zijn wapenfeiten is het opzetten van de Holland Veluwe lijn, een goedlopende passagiersverbinding van Amsterdam naar Harderwijk. Vlak voor de stad, op de plaats waar nu, dankzij zijn zoon, het Dolfinarium is, liet hij grond opspuiten om er een strandje te maken voor de badgasten. Het ging goed. De vakantiegangers kwamen in grote getalen. Eén ding werd Den Herder echter niet in dank afgenomen en dat was het feit dat de passagiersboten ook op zondag diensten onderhielden. Met als gevolg dat allerlei lichtzinnige Amsterdammers zondags door de voorheen zo stille straten van Harderwijk flaneerden en dat was veel rechtzinnige Harderwijkers een doorn in het oog. Tot op de dag van vandaag spreekt men er schande van, heb ik begrepen. Vanuit die context bekeken, begrijp ik dat sommigen denken wat zullen we nu krijgen, maar goed gelukkig is het geen echte Amsterdammer.

Echter: In de installatierede van burgemeester van der Laan van Amsterdam zegt hij: Amsterdammers zijn misschien wel de zelfverzekerdste, maar tegelijk ook de eerlijkste, geestigste en liefste mensen ter wereld. Zij willen kritisch zijn, maar ze willen ook dat het goed afloopt. Zoals in de profielschets voor de Amsterdamse burgemeester stond geschreven: Leven en laten leven is voor Amsterdammers een tweede natuur, verschillen worden niet op de spits gedreven, maar besproken en opgelost.

Gemeente Harderwijk bestaat uit veel verschillende mensen, komend uit diverse streken van Nederland. Mensen die samen de stad maken, verrijken met hun eigen bagage en samen kleuring geven aan de stad en het dorp.

Zowel in de profielschets voor de nieuwe burgemeester, als tijdens de gesprekken met de vertrouwenscommissie viel mij op dat u bewust kiest voor creativiteit in denken en doen. Daarnaast niet te veel praten, maar ook lef tonen en doen. Ambitie hebben en dat ook uitdragen. Uw stadsvisie is daarvan een goed voorbeeld.

Wat mij meteen opvalt in deze visie is de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebt u een visie neergezet waarmee u trots en lef weet te combineren met realistische doelstellingen. Het is voor mij als nieuwe burgemeester van Harderwijk zaak om, beginnend bij de raad en het college, de gemeente Harderwijk (stad en dorp) te ontdekken, de visie te ervaren om gericht met belanghebbenden, waarbij ik vooral de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Harderwijk en Hierden noem, in gesprek te gaan.

Als burgemeester wil ik mij inzetten voor een cultuur van openheid en ruimte in de stad. Het beste resultaat bereik je in mijn ogen wanneer je mensen in hun kracht weet te zetten. ‘I have a calling’, zeggen veel mensen wel, maar wie roept? En waartoe?

Geroepen ben je om mens te zijn sámen, niet voor eigen gewin en in eigen kring, waarbij mensen die daarbuiten horen hoogstens een instrumentele waarde hebben.

Koning Salomo, die wereldwijd bekend stond om zijn wijsheid, zei al dat " door de zegen van oprechte mensen een stad tot bloei komt" (Spreuken 11:11). 

Hoe zou het zijn, om eens met wijd open ogen en oren door de straat, buurt, stad te gaan, je voor te stellen dat al die mensen jou roepen om samen met hen mens te zijn, samen te zoeken naar menselijkheid, naar recht en naar vrede? Dat jij niet alleen geroepen wordt maar zelf ook roepende bent op zoek naar de onverwachte, soms onbekende ander, omdat je het niet alleen kan en wil doen. Dat wordt een veelkleurig en veelstemmig koor van roepende mensen, ‘wie ben jij, wáár ben jij? Hier ben ik.

In Amsterdam sta ik vaak op de pont over het IJ. Hier beginnen mensen uit zichzelf graag met je te praten. Dat is gezellig, al gaat de belangstelling vaak ook niet zo diep. Hoe dat in Harderwijk en Hierden is, moet voor mij nog blijken, al had ik op de Markt al spontane contacten.

Misschien zijn mensen hier van nature wat terughoudender, niet zo gauw geneigd ‘zich met een ander te bemoeien:’ Ik ga het er toch op wagen! Niet om mezelf op z’n Amsterdams te profileren of te etaleren, maar omwille van de ander en omwille van burgerschap en menselijkheid. Wat kunnen we samen doen? Waar kunnen we samen voor gaan? Wie kunnen we samen zijn?

Burgerschap vraagt om burgerkracht. Herman Wijffels en Martijn Lampert komen in december 2012 met een artikel over de netwerksamenwerking als route uit de crisis. Het aantal Nederlanders dat vindt dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen en minder een beroep moeten doen op de overheid is fors gestegen. Enerzijds ingegeven vanuit idealisme, waarbij de overtuiging bestaat dat mensen zelf meer willen en kunnen doen. Anderzijds ook uit pragmatisch oogpunt, waarbij de betaalbare overheid een rol speelt.

Ook in Harderwijk is door mevrouw Van der Kolk al een begin gemaakt met het onderwerp burgerschap. Hier heet het burgerkracht. Een mooi begrip dat juist uitgaat van de kracht van mensen. Wanneer je hen hierop kunt aanspreken, kan dit leiden tot een nog grotere betrokkenheid.

Als voorzitter van de gemeenteraad wil ik, uitgaande van de kracht van mensen, uw raad dienen door niet alleen een besluitvormende en proceduregerichte stijl te kiezen, maar vooral open te staan voor een netwerker- en verbinderstijl. Vertrouwen krijg je wanneer je vertrouwen durft te geven. Een veranderende samenleving vraagt volgens Wijffels en Lampert om een effectief inspelende raad en college. Inspelend op de kansen voor Harderwijk, maar ook inspelend op de praktijk van de dag van de Harderwijkers, de roep naar menselijke maat.

Wat mij typeert is dat ik probeer verschillende doelen met elkaar in verband te brengen. Mensen te wijzen op hun gemeenschappelijkheid. Te kijken of er verbindingen mogelijk zijn tussen de speerpunten en te kijken of er partners te vinden zijn die met of voor Harderwijk zich samen willen inzetten om de kansen zo goed mogelijk te benutten.

De oprukkende netwerk- en internetsamenleving wil ik dan ook vooral als kans beschouwen. Dit vraagt lef, want dit betekent ook voor u dat de route soms niet langs gebaande wegen zal verlopen.

Open staan voor talenten en inspelen op tendensen en gevoelens die leven, kan natuurlijk breder worden bekeken. Binnen de regio Noord Veluwe is de kracht van verbinding ook relevant. Zeker nu de minister het bestaansrecht van gemeenten onder de 100.000 inwoners ter discussie heeft gesteld. Ik zie in de koers van de minister vooral ook een kans. Een kans om samen met de regiogemeenten op zoek te blijven gaan naar ieders kracht. Het benutten van elkaars kwaliteiten met respect voor elkaars identiteit is hierbij het uitgangspunt. Als centrumgemeente heeft Harderwijk hier een belangrijke verantwoordelijkheid in. Door elkaar ruimte te geven en door ruimte te krijgen, elkaar proberen te verstaan en elkaar ook dingen te gunnen kan de Noord-Veluwe samen veel bereiken. Ik wil hier graag aan bijdragen.

Het werken vanuit een wij-gevoel en daardoor samen meer bereiken is ook mijn doel wanneer ik het heb over de samenwerking binnen het college. Als uw nieuwe voorzitter wil ik zeker mijn steentje bijdragen aan een collegiaal bestuur, dat de stad op een goede en integere wijze bestuurt en vertegenwoordigt. Ook hier is het ook van belang om ruimte te geven en ruimte te krijgen. Samen op een integrale wijze invulling geven aan de diverse programmadoelen is daarbij uitgangspunt. Als collectief gaan we een spannend jaar in, op weg naar de verkiezingen, hard werkend aan de toekomst van deze schitterende gemeente. Een sterk team dat inspeelt op en samenwerkt met inwoners, ondernemers, geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties en instellingen, de raad en de ambtelijke organisatie.

Als ambassadeur van de gemeente wil ik de verhalen en ambities die deze stad maakt wat het is, als geen ander kunnen uitdragen. Iedereen buiten Harderwijk zal weten dat ik uit Harderwijk en Hierden kom en dat de wereld daar groener is dan ze ooit hadden gedacht. Hiervoor is het belangrijk het ware Harderwijk-gevoel in mijn genen te krijgen.

Tijdens de eerste 100-dagen zal ik u als raadsleden en wethouders bevragen op waar u trots op bent, waar u uitdagingen voor de stad(gemeente), voor uzelf en voor mij ziet liggen. Wie mij kent weet dat ik er ook vooral op uit zal gaan, in gesprek met de inwoners die Harderwijk en Hierden als gemeenschappen maken wat ze zijn. Neem mij vooral mee in wat u beweegt, wat u dwars zit of wat u trots maakt en vergeet niet de viermomenten! 

Vanaf maandag zal ik in Harderwijk gaan wonen. Mijn vrouw en onze kinderen komen na de zomervakantie ook deze kant op. Wij hebben er erg veel zin in onderdeel van uw stad te mogen worden. U zult ons tegenkomen bij de voetbal, de zwemles, op het schoolplein en in de kerk, kortom voldoende manieren om snel de weg te zullen vinden in het mooie Harderwijk. Tjarda jou wil ik bedanken voor de ruimte die je me geeft deze stap te maken en de wijze waarop jij achter de keuze voor een ander leven staat. Jouw liefde en trouw zijn geweldig om steeds op terug te mogen vallen.

Eibert den Herder, zoon van een binnenvaartschipper, die voer op Amsterdam, voer op het schip Vertrouwen. Dank dat u mij als Amsterdammer het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geeft om uw stuurman te mogen zijn.

Allen heel hartelijk dank voor uw komst. Uw aanwezigheid, berichten, bloemen en gebeden waardeer ik zeer. Ik wil alle inwoners danken voor het welkom tot nu toe. Warm en hartelijk, dit geeft mij vertrouwen in een mooie toekomst. Een toekomst waarbij op een vastberaden, heldhaftige en barmhartige wijze gewerkt wordt aan een open, ontspannen en ondernemend Harderwijk. Dank u wel

woensdag 21 november 2012

Voordracht voor burgemeesterschap gemeente Harderwijk

Vanavond heeft de gemeenteraad van Harderwijk en Hierden besloten mij unaniem voor te dragen bij de Kroon voor het ambt van burgemeester in Harderwijk en Hierden. Wat een voorrecht en eer!
Harderwijk is voor mij geen onbekend terrein. Als kind kwam ik hier al genieten van de schepen, vis eten en nog vele andere dingen.

Afgelopen zomer hebben we de kinderen laten kennismaken met de gemeente. Zwemmen bij het Rietgorsstrand, en poedelen bij de fontein op de Vischmarkt. Dit smaakte naar meer.Vanavond kwam er na de openbare raadsvergadering een stroom aan reacties binnen. Hartverwarmend dat je meteen kunt rekenen op zo'n warm onthaal, maar ook bijzondere woorden van mensen die we achter zullen laten in Amsterdam.
We zien erg uit naar onze komst in Harderwijk, maar dat is natuurlijk niet aan mij, maar aan de Kroon op dit moment.

Persbericht gemeente Harderwijk
Openbare raadsvergadering van gemeenteraad Harderwijk met bekendmaking

dinsdag 20 november 2012

Sinterklaasintocht Tuindorp Oostzaan 2012

Ook dit jaar is de intocht van Sinterklaas weer een groot succes. Wanneer ik samen met onze dochter om half tien aan kom lopen zijn de Pieten van de Pietenband als druk aan het oefenen. De Pieten laten onze dochter hun busje zien en ze mag daarna mee dansen. Welk kind wil dat nu niet?

Gelukkig loopt het terrein steeds voller. Heel veel kinderen hebben ook dit jaar de weg weer gevonden. Als spreekstalmeester mag ik samen met de Pieten de kinderen warm laten draaien voor de komst van de stoomboot. Hard oefenen we de liedjes en zelfs politieagent Dennis danst even mee met de Pieten.  Om half elf komt langzaam de boot aangevaren.  Samen met Jaiden en Quinty sta ik natuurlijk direct klaar bij de steiger om alle kinderen te melden wat er te zien is en hem een warm onthaal te geven. Sint is zoals altijd weer even enthousiast en neemt de tijd om elk kind de hand te drukken, de tekening aan te pakken en begint daarna aan zijn rondtoer van Tuindorp naar de Molenwijk, Mercuriusplein en uiteindelijk Zonneplein, met een groots feest in het Zonnehuis.
Er leuk vind ik dit jaar ook het Mercuriusplein. Sint heeft hier net iets meer tijd voor alle kinderen en de winkeliers laten zich hier van hun beste kant zien. De slager heeft lekkere broodjes rookworst en erwtensoep. De Pieten geven ware concerten etc.
 
We mogen blij zijn met zoveel vrijwilligers die het Sinterklaascomité Tuindorp Oostzaan ook dit jaar kon inzetten en ook de sponsors en politie bedankt voor de manier waarop we deze 73e intocht mochten vieren!

 
 

 
 

vrijdag 16 november 2012

Politiek Café over de Kennisstad Amsterdam

Terwijl bovenin de Schreierstoren de nieuwe Beaujolaisproeverij plaatsvindt, komt elders in de toren CDA Amsterdam bij elkaar. De zaal is flink vol en de sprekers Paul Doop en Pieter Gerrit Kroeger nemen de gasten mee over enerzijds Amsterdam Kennisstad en anderzijds de toekomst van het CDA in de urbane gebieden.
 
Het eerste deel over de kennisstad laat met name Paul Doop, voorzitter Raad van Bestuur van de UvA en HvA, de kansen zien die in Amsterdam liggen. Met name de kracht van twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen en de hogescholen moeten we niet onderschatten. Toch is de stad ook kwetsbaar, wanneer we kijken naar de focus die in het verleden op de financiële sector is gelegd. Dilemma wat naar voren komt is in hoeverre je wetenschappelijk onderzoek kunt laten sponsoren door het bedrijfsleven.
 
Na de pauze neemt Pieter Gerrit Kroeger, CDA Trendwatcher en journalist, de leden mee in de laatste verkiezingsuitslagen van september 2012. Het wordt een ware marteling, waarbij je hoopt dat ie uiteindelijk eindigt met een "en ze leefden nog lang en gelukkig". Dit einde komt er niet. Het CDA wordt vooral uitgedaagd in te zien dat er iets wezenlijk moet veranderen om de aansluiting met de kiezer weer terug te krijgen. We moeten niet alleen de taal van de hedendaagse kiezer leren verstaan, maar ook beseffen waar we de nadruk op moeten leggen in ons verhaal. De kiezer krijg je niet terug met marketing, maar vooral met je boodschap. Deze ontstaat niet door te zenden, maar door daadwerkelijke verdieping in de samenleving.
 
Als voorzitter van CDA-Amsterdam voel ik me aangesproken deze opdracht op te pakken. Zeker met de laatste peilingen in het achterhoofd is er voor het CDA in Amsterdam nog een lange weg te gaan. Nu is het zaak om niet halverwege die weg te gaan zitten, maar juist een slok water te nemen en door te gaan.
 
 

maandag 12 november 2012

CDA blij met subsidie voor restauratie 11 monumenten

De inspanning van het CDA  Noord-Holland om de restauratie van een aantal monumenten mogelijk te maken, is beloond. Verschillende monumenten krijgen met provinciaal geld de kans om restauraties uit te voeren en de toegankelijkheid van het monument te verbeteren. Het verlenen van de extra subsidie maakt onderdeel uit van een reeks versnellingsmaatregelen om de regionale economie te stimuleren.
Het gaat om de volgende monumenten en subsidiebedragen:
• Boomkerk – Amsterdam (200.000 euro)
• Uitkijkpunt Leyduin – Vogelenzang (50.000 euro)
• Orgel Jerusalemkerk – Amsterdam (65.000 euro)
• Molen de Nachtegaal – Beemster (210.000 euro)
• Keizersgrachtkerk – Amsterdam (35.000 euro)
• Westerkerk – Amsterdam (300.000 euro)
• Waddenkerk – Texel (55.000 euro)
• Doopsgezinde Vermaning – Krommenie (5378 euro)
• Koorhek Laurenskerk- Alkmaar (59.000 euro)
• Grote Kerk – Oostzaan (42.000 euro)
• St Bavo – Haarlem (750.000 euro)

Het CDA Noord-Holland zet zich al jaren restauraties van monumenten mogelijk te maken. Vanaf het Jaar van het Religieus Erfgoed, 2008, heeft de provincie Noord- Holland subsidie bijdragen geleverd aan de restauratie van diverse kerken in Noord- Holland. Daarnaast hebben andere monumenten, musea en archieven via de zogenoemde TWINH regeling geld gekregen om de toegankelijkheid voor het publiek te verbeteren. Ook de genoemde monumenten krijgen hier nu geld voor.
Meino Schraal: “Het is een goede zaak dat er, juist in deze tijd, ruimte is gevonden voor de restauratie van monumenten. Er is minder werk in de bouw; de bouwbedrijven zullen daarom blij zijn met het werk aan de monumenten. Bovendien zijn het aanbieden van leerwerktrajecten een voorwaarde voor het krijgen van de subsidie. Op deze manier krijgen jonge mensen de kans om het restauratiewerk te leren.”

Dank Meino voor je inzet!!

CDA Noord-Holland

zondag 11 november 2012

Sint Maarten

Wat is Sint Maarten toch een geweldig feest! Elk jaar is het in Amsterdam-Noord op de scholen al een week onrustig. Druk worden op de basisscholen lampionnen gemaakt, liedjes geoefend en proefgelopen.

Gelukkig is het dan eindelijk 11 november. Het is nog maar net donker wanneer wij warm aangekleed met lampionnen en grote tassen de straat op gaan. Hard zingen en overal aanbellen. Overal op straat zijn kinderen. Wat een leuk feest toch, waarin we weer eens ontdekken wie er allemaal om ons heen wonen. Hoogtepunt is natuurlijk met zijn allen naar het Zonneplein, waar bakkerij Isken klaar staat met voor elk kind een speculaaspop.

Thuis aangekomen wordt alle snoep over de tafel uitgespreid. Glunderende gezichten vol trots over de opbrengst. Papa mag de lions op eten, zeker niet verkeerd. Samen genieten we nog even na van dit feest, wat we zeker wel cultureel erfgoed mogen noemen.