woensdag 8 juni 2011

Amsterdam kleurt groen


Meer CDA in de stad, een motto waar we als Amsterdammers natuurlijk als wat langer van roepen dat dit de nodige aandacht verdiend. We zien hierin duidelijk vorderingen. Tijdens de in Amsterdam georganiseerde bijeenkomst voor 100.000 plus gemeenten kwamen 5 Kamerleden, een minister en een aantal leden van landelijk partijbestuur aanschuiven om van de steden te horen wat de agenda voor de steden zou moeten zijn.
Op 9 september vindt de volgende bijeenkomst plaats in Enschede. We zullen vanuit Amsterdam vooral inzetten op zoveel mogelijk zichtbaar in de stad op thema’s waarvan wij denken als partij het verschil te kunnen maken. Waar we voor willen waken is dat er weer een nieuw rapport wordt geschreven. De inzet moet vooral gericht zijn op present zijn tussen de mensen in de wijken.
Als bestuur hebben we ons flink ingezet voor meer Amsterdammers in het land. Het hoofdstedelijk geluid wordt nu breed verspreid kan ik u zeggen. Van hieruit wil ik nogmaals benadrukken hoe blij we zijn met Meino Schraal en Ciel Stevens in de Statenfractie, Marieke van de Werf in de Tweede Kamer en Wopke Hoekstra als vers senator, Martje Postma als dagelijks bestuurslid van het provinciebestuur en Alwin de Jong is toegetreden tot het landelijk partijbestuur met de portefeuille grote steden. Aan ons als Amsterdam om ons met hen nu ook constructief te laten horen. Samen werken aan een duidelijk CDA geluid vanuit en voor onze stad.
CDA Amsterdam organiseert elke derde donderdag van de maand een activiteit. Activiteiten bedoeld voor de Amsterdammer over thema’s die leven in de stad. Juist de wisselwerking tussen onze partij en de inwoners van onze stad blijft een belangrijk speerpunt. We willen ons onderscheiden van andere partijen in deze stad d.m.v. herkenbare thema’s.
Thema’s die me te binnen schieten zijn “gezinnen in de stad”, “omzien naar elkaar”, “ouder worden in je wijk” en een “deugdelijk financieel beleid”. Thema’s waarop we het verschil kunnen maken. Een eigen verhaal hebben, dat verder gaat dan een mooi persbericht, maar komt vanuit de samenleving en recht doet aan wat leeft in onze stedelijke leefomgeving.
Onze stad wordt bestuurd door een bestuur dat worstelt met de bezuinigingen. Vaak wijst men met het vingertje naar Den Haag. Wij willen staan voor een duidelijk verhaal, dat uitgaat van eigen verantwoordelijkheid en vooral ook financieel deugdelijk en realistisch is.
De komende periode wordt spannend. Ook voor onze afdeling. De stadsdeelraden en stadsdeelbesturen zullen in de huidige vorm worden afgeschaft. Tot 2014 zullen onze raadsvertegenwoordigers zich daar flink blijven inzetten. Daarna zal er een nieuwe structuur gezocht gaan worden. Wij zullen als partij moeten nadenken hoe we vooral de verbinding met de bewoners zo goed mogelijk tot hun recht kunnen laten komen. Hierover zult u na de zomer zeker meer horen.
Binnen het bestuur nemen we afscheid van Ellen van den Bogert en Wopke Hoekstra, van hieruit nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet als vrijwilliger voor onze vereniging.
Rest mij u allen een goede zomer te wensen en ik hoop u zeker weer te ontmoeten tijdens één van onze activiteiten.